Web page Projekti.UIRS.SI
contains links to the websites of various EU and local projects, made by the Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia.

 

 Links to projects

 
Lumat
LUMAT Celovito upravljanje funkcionalnih urbanih območij z vidika trajnostne rabe prostora - Projekt Central Europe
Inspiration
Glavni namen evropskega projekta INSPIRATION je oblikovati strateško raziskovalno agendo/program (SRA) za področje rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč ter za vplivno področje sistema, ki povezuje tipe tal, plavine in vodo in sicer z namenom, da bi uspešni rešili sedanje in prihodnje družbene izzive in potrebe.
QAPS
Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju v Sloveniji. The Model of Quality Aging in Place in Slovenia. Akronim /acornym: QAPS (= Quality Aging in Place in Slovenia)
KRASen
KRASen - Environmental effects and karst water sources: impacts, vulnerability and adaptation of land use
Art Nouveau Damube
Art Nouveau Damube - Interreg Danube Transnational Programme
PrometProstor
PrometProstor je spletna stran projekta CRP - Promet prostor
Mobilnost funkcionalno oviranih oseb
Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov. CRP V5-1919
Dostopnost objektov v javni rabi za potrebe invalidov
Dostopnost objektov v javni rabi za potrebe invalidov CRP V5-1917
Care4Climate-Koroška
Spletna stran Care4Climate za potrebe Koroške regije
Push
Push - Public space for the needs of the elderly in large housing estates in Slovenia
HESC
HESC - Quality of living in the Housing Estates of the socialist and post-socialist era: a comparative analysis between Slovenia and Croatia
Creatoures
Creatoures.uirs.si EU projekt
MPKD
Kulturna dediščina stavb v lasti Republike Slovenije, v upravljanju Ministrstva za pravosodje in v uporabi pravosodnih organov
Arhitekturne smernice
CRP - Oblikovanje smernic kakovostne zasnove sodobne arhitekture prostorov sodišč
KESPlan
KESPlan – Kulturne ekosistemske storitve v obmestni krajini: Okvir vrednotenja za izboljšanje krajinskega načrtovanja in ukrepanja
Zelene površine za telesno dejavnost
CRP - Priprava kazalnikov za oceno preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za telesno dejavnost v odprtem prostoru
Smer za dediščino
Smer za dediščino CRP - Damjana Gantar
Digitalizacija domačih bivalnih okolij starejših ljudi v Sloveniji
CRP - Boštjan Kerbler